Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999), EU:n tietosuoja-asetus (2016/679), 13 artikla

Laatimispäivä: 22.5.2018

Päivitetty: -

 

1. Rekisterin pitäjä

Nimi: Tukku-Immonen Oy, Tuonti- ja tukkuliike

Y-tunnus: 0633083-6

Osoite: Koneistajantie 4, 06450 PORVOO

Puhelin: 020 743 3300 (vaihde)

Sähköposti: sales(at)tukku-immonen.com

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Vesa Rautio

Puhelin: 020 743 3300 (vaihde)

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)tukku-immonen.com

 

3. Rekisterin nimi

Lovelocks.fi-käyttäjärekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat jäsentietojen ylläpito ja rekisteröintiä edellyttävien toimintojen ja palveluiden tuottaminen.

 

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla

Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Pakolliset tiedot: käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, salasana, nimi, postitoimipaikka

Vapaaehtoiset tiedot: osoite, postinumero, puhelinnumero, yrityksen nimi, y-tunnus

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin kerätään asiakkaiden itseluovuttamiaan tietoja, asiakkaan rekisteröityessä kuvagallerian tai extranetin käyttäjäksi.

Rekisteröidyttyään asiakas voi myöhemmin halutessaan lisätä vapaaehtoiseksi luokiteltuja tietoja.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tukku-Immonen Oy ei luovuta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja saatetaan luovuttaa teknisille yhteistyökumppaneille. Tekniset yhteistyökumppanit käsittelevät tietoja vain palvelun toteuttamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanit eivät luovuta tietoja muille osapuolille eivätkä käytä tietoja muihin tarkoituksiin.

 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

10. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaoloajan. Tarpeettomat tiedot poistetaan 3 vuoden välein.

 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuolisilta. Rekisteri sijaitsee lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain rajatuilla henkilöillä.

Rekisterin käyttö ja muokkaus on sallittu vain Tukku-Immonen Oy:n työntekijöille, joiden työtehtävät edellyttävät rekisteritietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmätoimittajien kanssa on tehty sopimus asiakasrekisterin tietosuojasta. Järjestelmätoimittajat hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää siirtämään järjestelmästä toiseen ne omat tietonsa jotka hän on rekisterinpitäjälle antanut.

 Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämä vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tieto niistä henkilötietojen vastaanottajista, joille rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa rekisteröidyn henkilötietojen oikaisuista, käsittelyn rajoituksista sekä henkilötietojen poistoista.

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvan päätöksen kohteeksi.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle.

 

13. Tietojen profilointi

Rekisterin henkilötietojen käsittelyssä ei toteuteta automaattista profilointia.

 

14. Valvontaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700 Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

 

15. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt sekä muut rekisteriin tai tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla tietosuojaselosteeseen merkitylle yhteyshenkilölle.

 

Google Analytics ja evästeet

Käytämme lovelocks.fi-sivustolla evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän päätelaitteelle sivustolla vierailun aikana. Evästeet eivät vahingoita päätelaitettasi tai haittaa sen käyttöä.

Käytämme tietojen analysointiin Google Analytics-verkkoanalytiikkapalvelua. Evästeiden ja analytiikkapalvelun käytön tarkoituksena on parantaa käyttäjien käyttökokemusta sekä kerätä ja analysoida tilastotietoa verkkosivun kävijöistä, jotta voimme saaduilla tiedoilla parantaa verkkosivun sisältöä ja palvelua.

 

Keräämme käyttäjistä seuraavanlaisia tietoja:

käyttäjän IP-osoite, kellonaika, käytetyt sivut, selaintyyppi, laitetyyppi, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle, miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle, mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Kerätyt tiedot ovat nimettömiä eikä niistä voida tunnistaa käyttäjää

 

Google Analyticsiin tallennettu käyttäjätason ja tapahtumatason data, säilytetään 50 kuukautta, jonka jälkeen data poistetaan automaattisesti.

 

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista, mutta tällöin kaikkien palveluiden toimivuutta ei voida taata.

Käyttäjä voi estää myös Google Analyticsin käytön osoitteessa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Lisätietoja verkkosivuilla käytetyistä evästeistä voit pyytää osoitteesta: sales(at)tukku-immonen.com